ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
Newsletter

dot
dot
ห้องสมุดจิตใต้สำนึก
dot
bulletสร้างสุขง่ายๆ ด้วยจิตใต้สำนึก
bulletประวัติการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกกับการรับรองทางการแพทย์
bulletจิตใต้สำนีก คืออะไร
bulletที่มาของการบำบัดด้วยจิตใต้สำนึก
bulletความสำคัญของจิตใต้สำนึก
bulletศักยภาพของจิตใต้สำนึก
bulletข้อมูลถูกเก็บที่จิตใต้สำนึกได้อย่างไร?
bulletตัวอย่างจิตใต้สำนึกรับข้อมูลผ่านทางหู
bulletเคล็ดไม่ลับของการมีพลังจิตใต้สำนึกที่ดี
bulletบ้านของจิตใต้สำนึกอยู่ที่ไหน?
bulletวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลในจิตใต้สำนึก
bulletความสัมพันธ์ระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึก
bulletสมองกับการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletการสั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัด
bulletความอัจฉริยะของเด็กกับจิตใต้สำนึก
bulletการถูกสั่งจิตในชีวิตประจำวัน
bulletคลื่นสมองกับการสั่งจิต
bulletเปรียบเทียบคลื่นสมองต่ำกับคลื่นสมองสูง
bulletข้อแตกต่างระหว่างสั่งจิตธรรมดากับสั่งจิตย้อนอดีตหาสาเหตุ(ระลึกชาติ)
bulletปัจจัยอื่นๆ อีกที่มีอิทธิพลต่อระดับคลื่นสมอง
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกคืออะไร
bulletวิธีการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletปัจจัยที่ช่วยให้การสั่งจิตประสบผลสำเร็จ
bulletหลักการสั่งจิตให้ประสบความสำเร็จ
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกกับศาสตร์อื่นๆ
bulletผลดีของการฝึกพลังจิตใต้สำนึกอย่างสม่ำเสมอ
bulletผลการบำบัดด้วยการสั่งจิต
bulletช่วงเวลาของการสั่งจิต
bulletสภาพแวดล้อมในการสั่งจิต
bulletลักษณะของคนที่รับคำสั่งจิต
bulletจรรยาบรรณของนักสั่งจิต
bullet คุณสมบัติของนักสั่งจิต
bulletข้อพึงระวังในการสั่งจิต
bulletสมาธิบำบัด (Meditation Healing)
bulletสมาธิต่อมไร้ท่อบำบัด
bulletสมาธิจักระบำบัด
bulletสมาธิจักระและต่อมไร้ท่อบำบัด
bulletสมาธิพลังแสงสีขาวบำบัด
bulletสั่งจิตรับพลังจากภายนอกกาย
bulletวิธีการส่งกระแสพลังจิตบำบัดผู้อื่น
bulletมีประเทศไหนบ้างที่ใช้ศาสตร์นี้
bulletถึงผู้ที่จบหลักสูตรนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด/พลังจิตใต้สำนึกระดับ 2 ทุกท่าน
bulletสั่งจิตแล้วไม่ได้ผล อ่านตรงนี้...เมื่อพบอุปสรรค ทำจิตให้ว่าง โดยพุทธทาสภิกขุ
dot
มุมเตรียมตัวก่อนรับการบำบัด
dot
bulletคลิปแนะนำก่อนรับการสั่งจิต
bulletคนที่รับคำสั่งจิตต้องมีลักษณะอย่างไร
bulletอายุเท่าไหร่ จึงจะรับการสั่งจิตได้
bulletหน้าที่ของผู้รับการสั่งจิต
bulletความปลอดภัยของสถานที่บำบัดและข้อมูลในการบำบัด
bulletต้องสั่งจิตกี่ครั้ง
bulletการปฏิบัติตนหลังการสั่งจิต
bulletผลข้างเคียงจากการสั่งจิตย้อนอดีตและทำ EFT
bulletมารับการสั่งจิตแล้ว ความลับจะถูกเปิดเผยหรือไม่
bulletสั่งจิตแล้วไม่ได้ผล อ่านตรงนี้...เมื่อพบอุปสรรค ทำจิตให้ว่าง โดยพุทธทาสภิกขุ
bulletย้อนอดีตไปทำไม..แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท
bulletทำจิตว่าง เปิดใจ ไม่ต้องเสียเงินสั่งจิตเยอะ
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการบำบัดด้วยการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletสรุป: มุมเตรียมตัวก่อนรับการบำบัด
dot
มุมคลายความสงสัย
dot
bulletทำไมเรียนหลักสูตร “นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด” เพียง 2 วัน แล้วเป็นนักสั่งจิตได้จริงหรือ?
bulletใครเป็นคนบำบัดให้หาย? ใครเป็นคนแก้ปัญหา?
bullet จริงเหรอที่สั่งจิตบางเรื่องสามารถหายได้ภายใน 1-2 ครั้ง?
bulletทำยังงัยถึงจะหายตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ต้องมาหลายๆครั้ง?
bulletหลังการสั่งจิต มีการพิสูจน์หรือไม่ว่า เรื่องนั้นได้หายไปแล้ว?
bullet ในการรักษาบำบัดมีเครื่องมืออะไรบ้างคะ?
bulletทำไมคิดค่าบำบัดถูก?
bullet สาเหตุของความเจ็บป่วยมีหลายสาเหตุ
bulletสรุป: มุมคลายความสงสัย
dot
ห้องภาพประทับใจ
dot
bullet บรรยายหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก
bulletบรรยายหลักสูตรสั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัด
bulletบรรยายหลักสูตร EFT
bulletบำบัดด้วยจิตใต้สำนึก
bulletลูกศิษย์จากบ้านชีวีสุข
bulletเบื้องหลังการออกรายการ "คุยกับต้น...อธิวัฒน์"
bulletการพัฒนาศักยภาพชีวิตที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
bulletบรรยาย EFT ในคอร์ส Advanced NLP
bulletสั่งจิตชะลอวัย หน้าใส ลดน้ำหนัก ที่โตโยต้า ครั้งที่ 1
bulletสั่งจิตเพื่อสุขภาพ ที่โตโยต้า ครั้งที่ 2
bulletสั่งจิตเพื่อสุขภาพ ที่โตโยต้า ครั้งที่ 3
bulletภาพบรรยายอื่นๆ
bulletออกรายการต้นศิลปะ ปีที่ 3 ทางไทยพีบีเอส


หลักสูตรอบรม นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด   นักบำบัดแบบองค์รวม
ออกรายการต้นศิลปะปีที่3จิตใต้สำนึกกับงานศิลปะ
สั่งจิตใต้สำนึกบำบัดแ้ก้ไขสุขภาพจิตและกายโดยปราศจากการใช้ยา
สั่งจิตบำบัดความเจ็บปวดร่างกายซีกซ้าย 30 ปี หายภายใน 35 นาที
คลิปแนะนำก่อนรับการสั่งจิต


ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก(บ้านชีวีสุข)

Share

ศูนย์พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก (บ้านชีวีสุข) 


 หลักสูตรนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด (Hypnotherapist) 10,000 บ. 18 ชม. 

รอบ ส. อา 4-5 ต.ค เวลา 8.30 – 18.30 น. 

รับรองผลสั่งจิตตนเองและผู้อื่นด้วยวิธีย้อนอดีตหาสาเหตุเพื่อการบำบัดได้ภายใน 2 วัน

จบแล้ว ไม่ต้องเรียนต่อที่ไหนอีก เป็นแล้ว เพราะให้จับคู่ฝึกสั่งจิตแก้ไข บำบัด พัฒนา จริงๆ

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร

 ========================================================

 หลักสูตรนักบำบัดแบบองค์รวม (Holistic Therapist) 4,000 บ. 7 ชม. 

 รอบ ส. 2ึ7 ก.ย เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รอบ อา. 19 ต.ค เวลา 8.30 – 16.30 น. 

EFT (Emotional Freedom Technique) สมาธิพลังแสงขาว

สมาธิจักระ สมาธิต่อมไร้ท่อ สมาธิยิ้ม สมาธิรับพลังธรรมชาติ 

รับรองผลสั่งจิตล้างอารมณ์ลบใส่อารมณ์บวก ดึงพลังงานภายนอกเข้าสู่กายเพื่อการบำบัดได้แน่นอน 

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร

========================================================

หลักสูตร EFT (Emontional Freedom Technique) 2,000 บ. 4 ชม.   

รอบ ส. 2ึ7 ก.ย เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รอบ อา. 19 ต.ค เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รับรองผลสั่งจิตล้างอารมณ์ลบใส่อารมณ์บวกได้แน่นอน 

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร      

======================================================== 

หลักสูตรนักสั่งจิตเร่งขับพิษด้วยกัวซา (Hypno-Guasa Therapist)2,000บ. 4 ชม. 

รอบ อา. 21 ก.ย เวลา 8.30 – 12.30 น. 

รอบ ส. 18 ต.ค เวลา 8.30 – 12.30 น.

รับรองผลสั่งจิตล้างพิษในร่างกายออกได้แน่นอน 

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร   

 

  

 

ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี M.B.A. (Marketing) , C.Ht , NLP, Dip.PLRT

 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและกายได้ โดยปราศจากการใช้ยา  

ด้วยการสั่งจิตบำบัด (Hypnotherapy)  

มีความปลอดภัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก  

เพราะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นคือที่ จิตใต้สำนึก

จิตเป็นตัวรู้ จิตเป็นเจ้าของกายเนื้อนี้ ย่อมรู้ดีที่สุดกว่าใคร

จิตเราจึงเป็นหมอรักษากายเนื้อของเราได้

ถ้าเราเปิดโอกาสและเชื่อในพลังจิตของตน 


แบ่งเบาทุกข์จากสรรพสัตว์ทั้งปวง 

ศาสตร์นี้ช่วยพาจิตมืดไปที่สว่าง จากสว่างไปที่สว่างอีก  

ก็เพราะจิตเรายังยึดติดกับอดีตที่ไม่ดีเจ็บปวดใช่มั้ย  

จึงทำให้เกิดปัญหาในจิตและกาย

อยากมีความสุข กายแข็งแรง ต้องไม่มีอดีต มีแต่ปัจจุบัน 

 ดับทุกข์ที่เหตุ ชีวีเป็นสุข

หนังสือ "เป็นนักสั่งจิตใต้สำนึก" เขียนโดยอ.ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี สอนวิธีการเป็นนักสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อการบำบัด ราคา 179 บาท 

          คลิกอ่าน >

ยิ้มแย้ม ทักทาย สบายๆ (นามแฝง)
อยากให้ลูกสูงขึ้น,อยากให้ลูกอ้วนขึ้น,อยากผอมลดน้ำหนัก,อยากหุ่นดีโดยไม่กินยา,จิตอยู่เหนือสสาร,ศักยภาพขอจิตใต้สำนึก,จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว,สั่งจิตให้ตัวสูง,สะกดจิตให้สูงขึ้น,สั่งจิตให้น้ำหนักลูกเพิ่มขึ้น,สั่งจิตลดน้ำหนัก,สะกดจิตลดน้ำหนัก,สะกดจิตลดความเ

คุณผึ้ง/สาวพลังจิตเล่าว่า “ตอนลูก 3 เดือน ชั่งน้ำหนักได้ 5.2 กก.ก็ขึ้นมา 7 ขีดจากตอน 2 เดือน หมอบอกพอเข้าเดือนที่ 4 น้ำหนักจะขึ้นน้อยแล้วนะ เพราะเด็กจะเริ่มติดเล่น หมอบอกน่าจะขึ้นไม่เกิน 500 กรัม อายุสี่เดือนน้ำหนักน่าจะ 5.7 สูงสุด แต่เราอยากให้ลูกหนัก 6 โล ก็คุยกับลูกทุกวัน บอกลูกว่า สี่เดือนหนัก 6 โลไปเลยนะคะ ปรากฎว่าพอครบสี่เดือนไปฉีดวัคซีนชั่งได้ 6.1 กิโล ขึ้นมา 900 กรัม เกือบโลแน่ะ (เกินจากที่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกิน ไปตั้ง 500 กรัมเชียว) ได้ผล เดี๋ยวครบ 5 เดือนสั่งใหม่  7 โลไปเลย”

More...

Missed Call,โทรศัพท์โทรออกเองได้,โทรศัพท์โทรออกเอง,ส่งSMS,อุปาทาน, ,เรียนนักสั่งจิตที่ไหนดี,เรียนสะกดจิตที่ไหนถูกและดี,นักสะกดจิต,นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด,สั่งจิตใต้สำนึกย้อนหาสาเหตุเพื่อการบำบัด,นักบำบัดแบบองค์รวม,Hypnotherapist,Hypnotherapy,Holistic

หตุเกิดกับข้าพเจ้ามาหลายครั้งแล้วค่ะ ที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงคุยโทรศัพท์และช่วงโทรเข้า โดยเริ่มจับพิรุธในปี 2555 จนถึงตอนนี้มีหลักฐานพิสูจน์ที่ยิ่งสร้างความงงงวยเข้าไปอีก เหตุล่าสุดเช้าวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 7.37 น. เพื่อนสนิทในที่ทำงานแต่ไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยนัก ได้โทรมา

More...

นอนไม่หลับ,นอนไม่หลับในต่างที่,โดนผีหลอก,คนโดนผีหลอก,ผีขอส่วนบุญ,,ผีขอส่วนบุญ,ผีเคาะประตู,ฝันเห็นผีเคาะประตู,ฝันว่าผีเคาะประตู,ติดสินบนผี,เคล็ดลับป้องกันผีหลอก,วิธีป้องกันผีหลอก,เคล็ดลับการนอนโรงแรม,เคล็ดลับการนอนต่างที่,เคล็ดลับการนอนไม่เจอผี,วิธีกา

มีเคล็ดลับมาฝากผู้ที่มีสัมผัสพิเศษ เวลาไปนอนต่างที่ จะถูกรับน้องจากดวงจิตใต้สำนึกที่มองไม่เห็น หรือมองเห็นแต่ไม่อยากเห็น เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้ไอเดียจากท่านอาจารย์ดร.ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ ในคราวที่ไปปฏิบัติธรรมเมื่อหลายปีก่อนว่า ให้ติดสินบนดวง

More...

ไล่ผี,คาถาไล่ผี,หมอปลา,หมอปลาเพชรบุรี,คุณไสย,ไสยศาสตร์ดำ,ไสยขาว,ไสยดำ,มนต์ดำ,พลังแสงขาวบำบัด,ผีเข้า,วิญญาณแอบแฝง,พลังงานแอบแฝง,สัมภเวสี,วิญญาณเร่ร่อน,โดนผีสิง,โดนผีหลอก,โดนผีกวน,โดนผีอำ,โดนผีเข้า,บ้านผีสิง,ทำบุญให้สัมภเวสี,แก้คุณไสย,ถอนคุณไสย,วิธีแก้

จากเรื่อง พลังแสงขาวกับคุณไสย อะไรแน่กว่ากัน?? ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถึงโลกจะเจริญ แต่เรื่องเล่นคุณไสยยังมีอยู่จริง ถ้าใครมีคนรู้จักโดนคุณไสยหรือผีเข้า จนทำให้ร่างกายทรุดโทรม หาหมอเท่าไหร่แล้ว ก็หาสาเหตุหรือรักษาให้หายไม่ได้ ข้าพเจ้าแนะนำให้หา “หมอปลา”

More...

ลูกร้องไม่มีเหตุผล,ลูกร้องไห้ไม่มีเหตุผล,ลูกขี้แย,ทารกร้องโยเย,ลูกร้องไห้เป็นเวลา,โคลิก,Colic,อาการโคลิค,การร้องร้อยวัน,ลูกร้องไห้นาน,ลูกร้องไห้ตอนกลางคืน,วิธีแก้ลูกร้องกวนกลางคืน,หมอพร,เสด็จเตี่ย,กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์,พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติว

คุณแหม่ม สาวพลังจิตสูง อุ้มลูกอายุ เดือน หาไปพอหมอที่โรงพยาบาลเก่าแก่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในระหว่างที่เดินไปที่จอดรถ ก็อุ้มลูกเดินผ่านตึกที่มีอาจารย์ใหญ่และพิพิธภัณฑ์ เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นสัปเหร่อหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มองตาเขาแล้วรู้สึกว่า เขาคงมีของดีถึงได้มาทำงานแบบนี้ได้ เมื่อเดินผ่านไปแล้ว

More...

ประสบการณ์จริงจากการสั่งจิต (นามแฝง)

น้องสวยเล่าว่า มีแผลที่ข้างๆหัวเข่าซ้ายมา 6 ปีแล้ว ทำงัยก็ไม่หาย ลักษณะคือ เป็นตุ่มนูนๆเล็กๆหลายอันและมีหัวสีขาว จิตใต้สำนึกของเธอบอกว่า “สาเหตุที่มีแผลที่ขา 6 ปี เพราะโกรธน้องคนเล็กอย่างแรงแล้วเกิดความร้อนเหมือนพ่อ (คือคุณพ่อก็วัยรุ่นใจร้อน) จิตแนะ แก้ไข โดยทำสังฆทานให้พ่อที่เสียไป และให้ทายา

More...

คุณน้าคนหนึ่งอายุเกือบ 70 เป็นความดันโลหิตสูงนับสิบๆปี ปัจจุบันกินยารักษาความดัน เม็ด โดยกินในช่วงเช้าและช่วงเย็นครั้งละเม็ด หาหมอเมื่อวานวัดได้ 190 สั่งจิตรอบแรก เป็นความดันเพราะ “เครียด เป็นห่วงลูกชายที่ออกไปกินเหล้า ทุกวันนี้ลูกชายก็ยังเป็นอยู่ ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหมักดองที่เคยชอบกินมาก

More...

เครื่องวัดความดันโลหิต,สั่งจิตรักษาความดันโลหิต,สะกดจิตรักษาความดันโลหิต,ความดันโลหิต,แกว่งแขน,ถ่ายยาก,ท้องผูก,รักษาความดัน,สั่งจิตแก้ท้องผูก,สะกดจิตแก้ท้องผูก,ค่าความดันปกติ,โรคความดัน,ลำไส้ใหญ่,ขี้ไม่ออก,สั่งจิตใต้สำนึกย้อนหาสาเหตุเพื่อการบำบัด,สะก

เคสนี้เป็นเพื่อนบ้าน คุณยายอายุ 60 กว่า เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ สัปดาห์ ก็กังวลเพราะสามีก็เป็นความดันมาหลายปี ต้องหาหมอกินยาตลอด ข้าพเจ้าก็ชวนคุณยายมารับการสั่งจิตจากข้าพเจ้า ซึ่งวันนั้นยายได้ทานยาของคุณหมอแล้ว เมื่อวัดความดันจึงได้ ค่าเพียง 127 -67 จิตใต้สำนึก

More...

โรคบูลิเมีย อนอเร็กเซีย,Bulimia Anorexia,โรคอ้วกคอ,อดอาหาร,อยากหยุดล้วงคอ,ลดความอ้วนด้วยการล้วงคอ,ล้วงคอเพื่อลดความอ้วน,ล้วงคอให้อาเจียนอ้วก,สั่งจิตหยุดล้วงคออ้วก,อยากเลิกล้วงคออ้วก,การล้วงคออาเจียน,สะกดจิตหยุดล้วงคออ้วก,สะกดจิตตัวเอง,สะกดสั่งจิตลดน้

น้องคนนี้อายุกว่า 30 “ต้องการหายขาดจากพฤติกรรมบูลิเมีย เป็นมานาน 10 ปี เริ่มเป็นม.ปลาย ไม่ได้หาหมอ” เธอล้วงคอทุกวัน เคยล้วงคอมากกว่า 1 ครั้ง สูงสุดคือ 3 ครั้ง โดยจะล้วงคอหลังกินไม่เกิน 4 ชั่วโมงเท่านั้น ปัจจุบันล้วงคอวันละครั้งตอนเย็น เพราะกินเยอะ หักห้ามใจไม่ได้ กินเยอะ รู้สึกดี

More...

หนุ่มน้อยคนนี้ยังมีอายุไม่มาก บอกว่า “ไม่อยากมีเซ็กส์มาหลายปีแล้ว” เมื่อได้รับการสั่งจิตค้นหาสาเหตุ ก็พบว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากการทำงานเหนื่อยมาก เมื่อกลับมา จึงบอกว่า เหนื่อยและขี้เกียจ เมื่อพูดหลายครั้งเข้า ร่างกายก็เลยตายด้านไม่อยากนอน แต่ตอนนี้งานไม่ยุ่งแล้ว แก้ไขให้หายได้ ด้วยการเลิกพูดว่า

More...

ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะ มิฉะนั้นถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ (ความรู้มีไว้แบ่งปัน ไม่ใช่เพื่อการค้า)
ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี โทร 089 484 3028
tayidatukta@gmail.com
http://www.hypnosishappy.com