ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
Newsletter

dot
dot
ห้องสมุดจิตใต้สำนึก
dot
bulletสร้างสุขง่ายๆ ด้วยจิตใต้สำนึก
bulletประวัติการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกกับการรับรองทางการแพทย์
bulletจิตใต้สำนีก คืออะไร
bulletที่มาของการบำบัดด้วยจิตใต้สำนึก
bulletความสำคัญของจิตใต้สำนึก
bulletศักยภาพของจิตใต้สำนึก
bulletข้อมูลถูกเก็บที่จิตใต้สำนึกได้อย่างไร?
bulletตัวอย่างจิตใต้สำนึกรับข้อมูลผ่านทางหู
bulletเคล็ดไม่ลับของการมีพลังจิตใต้สำนึกที่ดี
bulletบ้านของจิตใต้สำนึกอยู่ที่ไหน?
bulletวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลในจิตใต้สำนึก
bulletความสัมพันธ์ระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึก
bulletสมองกับการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletการสั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัด
bulletความอัจฉริยะของเด็กกับจิตใต้สำนึก
bulletการถูกสั่งจิตในชีวิตประจำวัน
bulletคลื่นสมองกับการสั่งจิต
bulletเปรียบเทียบคลื่นสมองต่ำกับคลื่นสมองสูง
bulletข้อแตกต่างระหว่างสั่งจิตธรรมดากับสั่งจิตย้อนอดีตหาสาเหตุ(ระลึกชาติ)
bulletปัจจัยอื่นๆ อีกที่มีอิทธิพลต่อระดับคลื่นสมอง
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกคืออะไร
bulletวิธีการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletปัจจัยที่ช่วยให้การสั่งจิตประสบผลสำเร็จ
bulletหลักการสั่งจิตให้ประสบความสำเร็จ
bulletการสั่งจิตใต้สำนึกกับศาสตร์อื่นๆ
bulletผลดีของการฝึกพลังจิตใต้สำนึกอย่างสม่ำเสมอ
bulletผลการบำบัดด้วยการสั่งจิต
bulletช่วงเวลาของการสั่งจิต
bulletสภาพแวดล้อมในการสั่งจิต
bulletลักษณะของคนที่รับคำสั่งจิต
bulletจรรยาบรรณของนักสั่งจิต
bullet คุณสมบัติของนักสั่งจิต
bulletข้อพึงระวังในการสั่งจิต
bulletสมาธิบำบัด (Meditation Healing)
bulletสมาธิต่อมไร้ท่อบำบัด
bulletสมาธิจักระบำบัด
bulletสมาธิจักระและต่อมไร้ท่อบำบัด
bulletสมาธิพลังแสงสีขาวบำบัด
bulletสั่งจิตรับพลังจากภายนอกกาย
bulletวิธีการส่งกระแสพลังจิตบำบัดผู้อื่น
bulletมีประเทศไหนบ้างที่ใช้ศาสตร์นี้
bulletถึงผู้ที่จบหลักสูตรนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด/พลังจิตใต้สำนึกระดับ 2 ทุกท่าน
bulletสั่งจิตแล้วไม่ได้ผล อ่านตรงนี้...เมื่อพบอุปสรรค ทำจิตให้ว่าง โดยพุทธทาสภิกขุ
dot
มุมเตรียมตัวก่อนรับการบำบัด
dot
bulletคลิปแนะนำก่อนรับการสั่งจิต
bulletคนที่รับคำสั่งจิตต้องมีลักษณะอย่างไร
bulletอายุเท่าไหร่ จึงจะรับการสั่งจิตได้
bulletไม่สั่งจิตครั้งแรกทางโทรศัพท์ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัย
bulletหน้าที่ของผู้รับการสั่งจิต
bulletความปลอดภัยของสถานที่บำบัดและข้อมูลในการบำบัด
bulletต้องสั่งจิตกี่ครั้ง
bulletการปฏิบัติตนหลังการสั่งจิต
bulletผลข้างเคียงจากการสั่งจิตย้อนอดีตและทำ EFT
bulletมารับการสั่งจิตแล้ว ความลับจะถูกเปิดเผยหรือไม่
bulletสั่งจิตแล้วไม่ได้ผล อ่านตรงนี้...เมื่อพบอุปสรรค ทำจิตให้ว่าง โดยพุทธทาสภิกขุ
bulletย้อนอดีตไปทำไม..แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท
bulletทำจิตว่าง เปิดใจ ไม่ต้องเสียเงินสั่งจิตเยอะ
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการบำบัดด้วยการสั่งจิตใต้สำนึก
bulletสรุป: มุมเตรียมตัวก่อนรับการบำบัด
dot
มุมคลายความสงสัย
dot
bulletทำไมเรียนหลักสูตร “นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด” เพียง 2 วัน แล้วเป็นนักสั่งจิตได้จริงหรือ?
bulletใครเป็นคนบำบัดให้หาย? ใครเป็นคนแก้ปัญหา?
bullet จริงเหรอที่สั่งจิตบางเรื่องสามารถหายได้ภายใน 1-2 ครั้ง?
bulletทำยังงัยถึงจะหายตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ต้องมาหลายๆครั้ง?
bulletหลังการสั่งจิต มีการพิสูจน์หรือไม่ว่า เรื่องนั้นได้หายไปแล้ว?
bullet ในการรักษาบำบัดมีเครื่องมืออะไรบ้างคะ?
bulletทำไมคิดค่าบำบัดถูก?
bullet สาเหตุของความเจ็บป่วยมีหลายสาเหตุ
bulletสรุป: มุมคลายความสงสัย
dot
ห้องภาพประทับใจ
dot
bullet บรรยายหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก
bulletบรรยายหลักสูตรสั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัด
bulletบรรยายหลักสูตร EFT
bulletบำบัดด้วยจิตใต้สำนึก
bulletลูกศิษย์จากบ้านชีวีสุข
bulletเบื้องหลังการออกรายการ "คุยกับต้น...อธิวัฒน์"
bulletการพัฒนาศักยภาพชีวิตที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
bulletบรรยาย EFT ในคอร์ส Advanced NLP
bulletสั่งจิตชะลอวัย หน้าใส ลดน้ำหนัก ที่โตโยต้า ครั้งที่ 1
bulletสั่งจิตเพื่อสุขภาพ ที่โตโยต้า ครั้งที่ 2
bulletสั่งจิตเพื่อสุขภาพ ที่โตโยต้า ครั้งที่ 3
bulletภาพบรรยายอื่นๆ
bulletออกรายการต้นศิลปะ ปีที่ 3 ทางไทยพีบีเอส


หลักสูตรอบรม นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด   นักบำบัดแบบองค์รวม
ออกรายการต้นศิลปะปีที่3จิตใต้สำนึกกับงานศิลปะ
สั่งจิตใต้สำนึกบำบัดแ้ก้ไขสุขภาพจิตและกายโดยปราศจากการใช้ยา
สั่งจิตบำบัดความเจ็บปวดร่างกายซีกซ้าย 30 ปี หายภายใน 35 นาที
คลิปแนะนำก่อนรับการสั่งจิต


ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด(บ้านชีวีสุข)

Share

ศูนย์สั่งจิตใต้สำนึกบำบ้ด (บ้านชีวีสุข) 


 หลักสูตรนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด (Hypnotherapist) 10,000 บ. 18 ชม. 

รอบ ส. อา 10-11 ม.ค เวลา 8.30 – 18.30 น. 

รับรองผลสั่งจิตตนเองและผู้อื่นด้วยวิธีย้อนอดีตหาสาเหตุเพื่อการบำบัดได้ภายใน 2 วัน

จบแล้ว ไม่ต้องเรียนต่อที่ไหนอีก เป็นแล้ว เพราะให้จับคู่ฝึกสั่งจิตแก้ไข บำบัด พัฒนา จริงๆ

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร

 ========================================================

หลักสูตรนักบำบัดแบบองค์รวม (Holistic Therapy) 4,000 บ. 8 ชม.   

รอบ อา. 21 ธ.ค เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รับรองผลสั่งจิตล้างอารมณ์ลบใส่อารมณ์บวกได้แน่นอน

ดึงพลังงานจากภายนอกเข้าสู่กายเพื่อการบำบัดได้อย่างแน่นอน

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร      

========================================================

หลักสูตร EFT (Emontional Freedom Technique) 2,000 บ. 4 ชม.   

รอบ อา. 21 ธ.ค เวลา 8.30 – 12.30 น.  

รับรองผลสั่งจิตล้างอารมณ์ลบใส่อารมณ์บวกได้แน่นอน 

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร      

======================================================== 

หลักสูตรนักสั่งจิตเร่งขับพิษด้วยกัวซา (Hypno-Guasa Therapist)2,000บ. 4 ชม. 

รอบ ส. 24 ม.ค เวลา 8.30 – 12.30 น.

รับรองผลสั่งจิตล้างพิษในร่างกายออกได้แน่นอน 

คลิกอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร   

 

  
 

ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี M.B.A. (Marketing) , C.Ht , NLP, Dip.PLRT 

 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและกายได้ โดยปราศจากการใช้ยา  

ด้วยการสั่งจิตบำบัด (Hypnotherapy)  

มีความปลอดภัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก  

เพราะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นคือที่ จิตใต้สำนึก  

จิตเป็นตัวรู้ จิตเป็นเจ้าของกายเนื้อนี้ ย่อมรู้ดีที่สุดกว่าใคร  

จิตเราจึงเป็นหมอรักษากายเนื้อของเราได้  

ถ้าเราเปิดโอกาสและเชื่อในพลังจิตของตน  

แบ่งเบาทุกข์จากสรรพสัตว์ทั้งปวง  

ศาสตร์นี้ช่วยพาจิตมืดไปที่สว่าง จากสว่างไปที่สว่างอีก  

ก็เพราะจิตเรายังยึดติดกับอดีตที่ไม่ดีเจ็บปวดใช่มั้ย  

จึงทำให้เกิดปัญหาในจิตและกาย 

อยากมีความสุข กายแข็งแรง ต้องไม่มีอดีต มีแต่ปัจจุบัน  

 ดับทุกข์ที่เหตุ ชีวีเป็นสุข 

หนังสือ "เป็นนักสั่งจิตใต้สำนึก" เขียนโดยอ.ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี จำหน่ายหมดแล้ว หาอ่านได้ที่ "ห้องสมุดจิตใต้สำนึก" ทางด้านซ้ายมือของเว็บ

          คลิ๊ก >

                     

                     

ยิ้มแย้ม ทักทาย สบายๆ (นามแฝง)
หัวใจเต้นเร็ว,อัตราการเต้นของหัวใจ,อาหารเป็นพิษ,ปวดไหล่เรื้อรัง,สั่งจิตบำบัด,สะกดจิตบำบัด,ท้องเสีย.อาเจียน,ลำไส้บิดตัว,น้ำพริกปลาทู,ท้องเสีย,อาหารเป็นพิษ,เป็นหวัด,โรคหวัด,สั่งจิตบำบัด,กระเพาะอาหารบีบตัว,กระเพาะอาหารอักเสบ,อาเจียน,ท้องร่วงรุนแรง,ท้องร

คุณผึ้ง/สาวพลังจิตสูง เล่าให้ฟังว่า หลังคลอดลูกเดือนแรกไม่สบาย เดือนที่สองปวดไหล่ เดือนที่สามท้องเสีย เดือนสี่ก็ป่วย แล้วเพื่อนถามว่า เดือนที่ห้าจะเป็นอะไร เธอก็ตอบเล่นๆว่า “เป็นหวัด” ผลคือเป็นจริงๆ เท่านั้นยังไม่พอ เธอแค่สงสัยว่า “ต้องเข้าโรงพยาบาลถถึงจะได้นอนพักเต็มที่ หาย ถ้าอยู่บ้าน นอนพักก็ต้องดูแลลูก ไม่ได้พักผ่อน” 

More...

ปวดท้องเพราะมีเจ้ากรรม,เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่,ผีมีจริงหรือไม่,เบิกบุญ,ผีมาขอบุญมีจริงหรือไม่,การอุทิศส่วนกุศล,ขออโหสิกรรมทำบุญ,เบิกบุญมีจริงหรือไม่,การอธิฐานบุญ,ทำบุญใส่บาตร,ปวดท้องเสีย,ไส้อักเสบ,ลำไส้บิดตัว,เจ้ากรรมมาทวงกรรมได้จริงหรือ,ตัดกรรม,

คุณผึ้ง/สาวพลังจิต ไปกินปูกับคุณพ่อตอนเย็นเมื่อวาน คุณพ่อก็ท้องเสียตอนตี 3 แต่เธอและคุณแม่ไม่เป็นอะไร จนวันรุ่งขึ้นผ่านไปจนตอนบ่ายโมงเธอท้องเสียถ่าย 3-4 รอบ อาเจียน ก็นึกว่าทานปู แต่คุณแม่บอกว่า ถ้าเป็นปูก็ต้องถ่ายไปตั้งนานแล้ว เธอก็ไปที่ห้องพยาบาลในที่ทำงาน คุณหมอให้ทานยา แต่เธอกินยาไม่ได้เพราะต้องให้

More...

ศูนย์พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก,บ้านชีวีสุข,ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี,ประสบการณ์สั่งจิต,เรียนนักสั่งจิตที่ไหนดี,เรียนสะกดจิตที่ไหนถูกและดี,นักสะกดจิต,นักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด,สั่งจิตใต้สำนึกย้อนหาสาเหตุเพื่อการบำบัด,นักบำบัดแบบองค์รวม,สั่งจิตบำบัดทางโทรศัพท์ Skyp

ทุกคนที่มาครั้งแรกที่บ้านชีวีสุข เราจะขอสั่งจิตแบบเห็นหน้า ตัวต่อตัวนะคะ ไม่ของรับการสั่งจิตครั้งแรกทางโทรศัพท์หรือ Skype ค่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าคุณจะมีอะไรเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกพร้อมที่จะระเบิดออกมาบ้างค่ะ จากประสบการณ์จริงที่ผ่านมา บางคนเห็นเป็นคนปกติ ยิ้มแย้มบอกให้ช่วยพัฒนาศักยภาพบวก พอเริ่มต้นสั่งจิตได้แค่

More...

ผ่าตัดหน้า,ศัลยกรรม,ดึงหน้า,หน้าไม่เท่ากัน,แก้มหน้าไม่เท่ากัน,โครงหน้าไม่เท่ากัน,ศัลยกรรมใบหน้า,ออกกำลังกาย,แก้มใหญ่ไม่เท่ากัน,โบท็อกหน้าเรียว,เท้าคางข้างเดียว,นอนตระแคง,ลดแก้ม,แก้มห้อย,กระชับแก้ม,ยกกระชับผิว,วิธีลดแก้ม,วิธีทำหน้าเรียวเท่ากัน,กล้ามเน

คนที่เกิดมามีใบหน้าเท่ากันสองข้าง แต่อยู่ไปอยู่มา วันหนึ่งหน้าเกิดไม่เท่ากัน แก้มใหญ่ไม่เท่ากัน แต่ไม่รู้ตัวว่าเริ่มใหญ่ข้างเล็กข้าง จนวันหนึ่งมีข้างหนึ่งที่ใหญ่อย่างชัดเจน เมื่อสอบถามว่า มักเคี้ยวอาหารข้างที่เล็กกว่าใช่หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ นั่นเป็นเพราะข้างที่เคี้ยวเป็นประจำ กล้ามเนื้อจะกระชับ เพราะได้ออกกำลังกาย

More...

อยากให้ลูกสูงขึ้น,อยากให้ลูกอ้วนขึ้น,อยากผอมลดน้ำหนัก,อยากหุ่นดีโดยไม่กินยา,จิตอยู่เหนือสสาร,ศักยภาพขอจิตใต้สำนึก,จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว,สั่งจิตให้ตัวสูง,สะกดจิตให้สูงขึ้น,สั่งจิตให้น้ำหนักลูกเพิ่มขึ้น,สั่งจิตลดน้ำหนัก,สะกดจิตลดน้ำหนัก,สะกดจิตลดความเ

คุณผึ้ง/สาวพลังจิตเล่าว่า “ตอนลูก 3 เดือน ชั่งน้ำหนักได้ 5.2 กก.ก็ขึ้นมา 7 ขีดจากตอน 2 เดือน หมอบอกพอเข้าเดือนที่ 4 น้ำหนักจะขึ้นน้อยแล้วนะ เพราะเด็กจะเริ่มติดเล่น หมอบอกน่าจะขึ้นไม่เกิน 500 กรัม อายุสี่เดือนน้ำหนักน่าจะ 5.7 สูงสุด แต่เราอยากให้ลูกหนัก 6 โล ก็คุยกับลูกทุกวัน บอกลูกว่า สี่เดือนหนัก 6 โลไปเลยนะคะ ปรากฎว่าพอครบสี่เดือนไปฉีดวัคซีนชั่งได้ 6.1 กิโล ขึ้นมา 900 กรัม เกือบโลแน่ะ (เกินจากที่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกิน ไปตั้ง 500 กรัมเชียว) ได้ผล เดี๋ยวครบ 5 เดือนสั่งใหม่  7 โลไปเลย”

More...

ประสบการณ์จริงจากการสั่งจิต (นามแฝง)
ปวดท้องเรื้อรัง,ใส่สายให้อาหาร,เจาะสายให้อาหาร,ใส่สายอาหารทางหน้าท้อง,กระเพาะอาหารไม่ทำงาน,ระบบลำไส้ไม่ทำงาน,ลำไส้ไม่ดูดซึมสารอาหาร,ท้องอืด,อาหารเป็นพิษ,สะกดจิตระลึกชาติบำบัด,สั่งจิตระลึกชาติบำบัด,สั่งจิตบำบัดอาการปวดท้อง,สะกดจิตบำบัด,สั่งจิตบำบัดควา

ผลการสั่งจิตรอบ 2 เป็นการสั่งจิตในท่านั่งห้อยขาหลังตรง ตัวตรง ข้าพเจ้าก็ขออนุญาติกับดวงจิตที่มองไม่เห็นตั้ง 2 ครั้ง กว่าน้องจะลงภวังค์ลึกและลงลึกมากๆ จนสัมผัสว่า “มีผู้ชายทุบท้องผม เพราะเราเคยเป็นคนกระทืบเค้ากับอีกหลายคนเมื่อหลายชาติก่อน เพราะเค้าขโมยของ.....เค้าไม่ยอมให้อภัย”

 

More...

สะกดระงับความเจ็บปวด,สั่งจิตระงับความเจ็บปวด,Hypno Drama,สะกดจิตระลึกชาติบำบัด,EFT,Emotion Freedom Technique,ปวดเรื้อรัง,เจ็บปวดเรื้อรัง,บำบัดความเจ็บปวดเรื้อรัง,หาชู้,มีชู้,จับผิดคนรักนอกใจ,วิธีจับผิดคนรักนอกใจ,ปลดปมในจิตใต้สำนึก,ปมในใจ,ล้างปมในจิตใ

ผู้หญิงอายุ 30 กว่า ปวดข้อเท้าขวาตอน ทุ่มทุกวันตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เคยกินยาแล้วก็ไม่หายขาด จึงเลิกทานยา และหลับไปพร้อมกับความเจ็บปวด เมื่อตื่นเช้าก็เจ็บน้อยลง แล้วกลางคืนก็ปวดใหม่อีก รวมเวลาแล้วก็ 29 ปี เมื่อสั่งจิตใต้สำนึกย้อนหาสาเหตุตั้งต้นที่ทำให้ปวด คือ “มีคนเอาเชือกมาผูกที่ขาเรา เป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อ ผูกเพราะ

More...

กษัตริย์กรุงธนบุรี,สงครามสมัยกรุงธนบุรี,พระยาพิชัยดาบหัก,ชาวสยาม,ประเทศสยาม,พระเจ้าตากสินมหาราช,พม่า,ปวดบ่าไหล่สะบักเรื้อรัง,ชาแขน,ปวดชาแขน,สะกดจิตระลึกชาติบำบัด,สั่งจิตระลึกชาติบำบัด,สั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัด,สะกดจิตเพื่ออะไร,สะกดจิตที่ไหนดี, EFT

ในขณะที่การสอนภาคปฏิบัติของคอร์สเป็นนักสั่งจิตใต้สำนึก ก็มีคู่หนึ่งสมมติชื่อ พี่ปอกับพี่ชัย พี่ปอต้องฝึกสั่งจิตบำบัดความดันโลหิตให้พี่ชัย แต่อยู่ๆ พี่ชัยลงภวังค์ลึกแล้วก็เจ็บสะบัก บ่า ไหล่ และชาทั้งแขนซ้ายอย่างแรง ขอย้อนกลับช่วงก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าก็ได้สั่งจิตหมู่ให้ทุกคนได้รับรู้บรรยากาศของการสั่งจิตย้อนวัยไป

More...

สะกดจิตระลึกชาติคืออะไร,สั่งจิตระลึกชาติคืออะไร,สั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัดคืออะไร,สะกดจิตระลึกชาติที่ไหนดี,สั่งจิตระลึกชาติที่ไหนดี,สั่งจิตย้อนอดีตเพื่อการบำบัดที่ไหนดี,ที่มาปานแดงดำเขียวขาว,กลับชาติมาเกิด,เวียนว่ายตายเกิด,สะกดจิตระลึกชาติบำบัดที่ไ

ในช่วงที่เรียนคอร์สนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด ก็มีการสาธิตการสั่งจิตย้อนอดีตหาที่มาของตำหนิบนร่างกาย ก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง มีปานขาวที่แขนขวา และปานแดงที่ขาซ้าย อยากรู้ว่ามาได้ยังงัย ผลการสั่งจิตพบกว่า “มีผู้หญิงหลายคนรุมขูดที่แขนและขาผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อ ใส่แต่กางเกงสีแดงๆ เสียชีวิตแล้ว ผู้หญิงเหล่านั้น

More...

การสั่งจิตคือ,การสะกดจิตคือ,ชาขา,ขาชา,ปวดขา,ปวดกล้ามเนื้อ,เจ็บปวดเรื้อรัง,ขาแข็ง,งอเข่าไม่ได้,ปวดเกร็ง,ปวดเข่างอเข่าไม่ได้,ปวดขางอเข่าไม่ได้,มือเท้าชา,อาการชาที่มือและเท้า,มือเท้าชาปวด,ถีบจักรยานกลางอากาศ,กายภาพบำบัด,สั่งจิตบำบัด,แพทย์ทางเลือก,Hypno

พี่คนนี้อายุ 50 ปี อยากให้ช่วยอาการ “ชาและปวดขาซ้ายตั้งแต่หน้าเข้งถึงปลายนิ้วเท้ามา ปี ตั้งแต่ปี 49” มีสาเหตุตั้งต้นคือ “ตอนอายุ 13 ปี เล่นดึงขามด เพราะอยากรู้ว่า ถ้าไม่มีขาแล้วจะเดินอย่างไร ทำเยอะมาก ตอนนี้ทรมาน” ร้องไห้น้ำตาไหล เข่า ข้างแข็ง งอไมได้ จิตแนะ “ให้ขออภัย” จึงใช้ Hypno Drama ร่วมกับ EFT

More...

ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะ มิฉะนั้นถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ (ความรู้มีไว้แบ่งปัน ไม่ใช่เพื่อการค้า)
ทยิดา รังสฤษฎ์รัศมี โทร 089 484 3028
tayidatukta@gmail.com
http://www.hypnosishappy.com